Zwroty

Klientom sklepu Alchemii Zdrowia przysługuje 14 dni na odstąpienie od umowy.

Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Jeżeli chcesz zwrócić zakupiony produkt wypełnij następujący formularz FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY i odeślij go na adres: Med-Diet Magdalena Kornacka, ul. Na stoku 3, 43-384 Jaworze lub na nasz adres e-mail: sklep@alchemiazdrowia-sklep.pl, do formularzu powinien zostać dołączony dowód sprzedaży (paragon fiskalny/faktura).

Produkty należy zwrócić do 14 dni od złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zapakowania produktów w celu uniemożliwienia ich uszkodzeniu podczas transportu.

W przypadku pozytywnego odstąpienia od umowy, zwrotu płatności dokonamy w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w formularzu zostało zaznaczone inaczej.

Uwaga!: Ze względów higienicznych i zdrowotnych nie przyjmujemy zwrotów używanych / otwartych majtek menstruacyjnych firmy Clark dostępnych w naszym sklepie. Przymierzenie produktu wiąże się z kontaktem z narządami płciowymi. Możliwość zwrotów i dalszej odsprzedaży wiązałaby się z ryzykiem zdrowotnym dla innych Klientów, przeniesieniem wirusów i bakterii z jednego Klienta na innego. Prosimy o nie odsyłanie użytej bielizny. Każda taka przesłana do nas bielizna zostanie przez nas zniszczona i nie będzie możliwości zwrotu takiej przesyłki.

Reklamacje

Przed odbiorem produktu sprawdź stan dostarczanej przesyłki w obecności osoby, która ją dostarczyła. Osoba dostarczająca przesyłkę ma obowiązek przyjąć zgłoszone reklamacje i dokonać spisania protokołu szkodowego opisującego stan przesyłki w momencie dostawy wraz z jej widocznymi uszkodzeniami. Pamiętaj, masz prawo by odmówić odbioru przesyłki uszkodzonej.

W przypadku gdy dostarczony do Ciebie produkt posiada wady, masz prawo do jego reklamacji w oparciu o rękojmie.

Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  • Imię i nazwisko (Nazwę), adres zamieszkania ( adres siedziby)
  • numer zamówienia
  • nazwę reklamowanego produktu wraz z datą jego zakupu
  • numer konta bankowego Klienta
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację
  • określenie roszczenia.
Reklamacje należy wysłać na adres Med-Diet Magdalena Kornacka, ul. Na stoku 3, 43-384 Jaworze lub na nasz adres e-mail: sklep@alchemiazdrowia-sklep.pl

Produkt w ramach reklamacji należy wysłać na podany wyżej adres.

Poinformujemy Cię o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji.

W związku z wadą możesz żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli żadne z powyższych nie jest możliwe możesz również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, w przypadku gdy wada jest istotna.
Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie